Xe nâng người cắt kéo 14m sàn nhỏ

  • Chiều cao làm việc:14m
  • Chiều cao tới sàn:12m
  • Trọng lượng nâng: 320kg
  • Tự trọng: 2700kg