Xe cắt kéo

  • Chiều cao làm việc từ 6m đến 18m.
  • Kết cấu nhỏ gọn phù hợp với địa hình bằng phẳng.