Xe cắt kéo lắp Kết cấu

  • Phù hợp cho việc nâng người lắp dựng kết cấu thép nhà xưởng.