Xe cắt kéo 8m làm việc JLG -2032ES

  • Chiều cao làm việc: 8m
  • Chiều cao tới sàn: 6m
  • Trọng lượng nâng: 227kg
  • Tự trọng: 2102kg