Xe cắt kéo 12m làm việc JLG -3246ES

  • Chiều cao làm việc: 12m
  • Chiều cao tới sàn: 10m
  • Trọng lượng nâng: 454kg
  • Tự trọng: 2257kg