Xe cắt kéo 10m – JLG 2646ES

  • Chiều cao làm việc: 10m
  • Chiều cao tới sàn: 8m
  • Trọng lượng nâng: 454kg
  • Tự trọng: 2257kg