Xe boom 41m HA41PX

  • Trọng lượng nâng 454Kg
  • Tự trọng: 26354Kg