Xe boom 32m Lắp dựng kết cấu

  • Xe boom 32m lắp dựng kết cấu ban đêm.
  • chạy đua với tiến độ của dự án.