Xe boom 26m thi công nhà kính

  • Xe nâng người 26m
  • Làm vệ sinh công nghiệp tòa nhà.
  • Lau vách kính.