CẨU XÍCH 55 TẤN

  • Hãng: KOBELCO, KATO
  • Model: 7055
  • Năm: 1990
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hour : 6,654hr.
  • Boom : 39m.
  • Hook : 32t, Bal