Cẩu thùng Hyundai gắn cẩu 8 tấn

  • Tải trọng cho phép (kg): 8.000 kg
  • Sức nâng lớn nhất (kg/m): 8 Tấn
  • Độ nâng lớn nhất (m): 5,8
  • Bán kính làm việc lớn nhất (m): 0,65 m tới 7,51 m
  • Góc nâng cần (độ): 1-72
  • Tốc độ thu cần: 11,5m / 35 giây
  • Chân trống: 2 chân điều khiển ra vào bằng cơ khí lên xuống thủy lực.
  • Góc xoay cần (độ): 360, liên tục