Cẩu bánh lốp 160 tấn

  • Hãng: LIEBHERR, ZOOLION, KATO
  • Năm: 2007 – 2015
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
  • Sức nâng lớn nhất: 160 tấn
  • Chiều cao làm việc lớn nhất: ….