Cần trục bánh lốp 85 tấn

  • Hãng sản xuất: SANY, ZOOLION, KATO
  • Nước sản xuất: Trung Quốc, NHẬT BẢN
  • Năm sản xuất: 2007 – 2015
  • Sức nâng lớn nhất: 85 tấn