CẨU bánh lốp 120 tấn

  • Model: ATF 120-5
  • Hãng sản xuất: Tanado, KATO
  • Năm sản xuất: 2007 – 2015
  • Sức nâng lớn nhất: 120 tấn
  • SK: 12540
  • Chiều dài cần chính : 49 m
  • Kích thước cơ sở : 14550 x 2950 x 3890 mm